2016 STEN , fra 1.april og ut året

Også i 2016 vil vi ha oppmerksomheten på turmålet STEN, 905 m.o.h. I år setter vi måltallet 2016 besøk på Sten f.o.m. 1. april og ut året. Sten vil i år også være en av Alvdal Turforening sine «10 PÅ TOPP» Vi anbefaler  turfolket å gå turen om Brandvalsberget. Her vil det bli nymerket sti og trimkasse i løpet av året.

VI ØNSKER DERE GODE TURER TIL STEN