500 turer i Onsdagsturen – en utrolig prestasjon.

Torbjørg Bjørn, 82 år gammel, har deltatt i Onsdagsturen 500 ganger  – vi skriver femhundre!! Onsdagsturen fyller 11 år i juni 2016 – altså hun har ikke skulket mange ganger gjennom nesten 11 år. En utolig prestasjon over mange år – vi gratulerer. Prestasjonen sier noe om tålmodighet,god helse, god form og even til å støtte opp om en prestasjon over lang tid. Bilde (utlånt fra Alvdal Midt i væla) Torbjørg og onsdagstur general Kåre Dalen. Prosjektet er et samarbeide mellom Alvdal LHL,Alvdal  evmatikerforening,Alvdal Pansjonistforening, Alvdal Helselag og Alvdal Turforening.

500  turer - en utrolig prestasjon.