Åkerreiner på Vardmoan

I god sommervarme – godt 25 varme grader – var det satt opp en liten kveldstur i naturreservatet Vardmoan. Vi var kun 8 stk. så det var tydeligvis at mange prioriterte solvarmen. Vardmoan er et kjempeområde på så mange måter, men har tydelige, klare og interessante spor etter både geologi og arkelogi. Geologien i form av  eskere og dødisgroper har vi også andre steder i bygda, men det vi har på Vardmoan  er veldig klart og tydelig.  Åkerreiner derimot er ukjent for de aller fleste, og har blitt oppdaget første de siste 10 årene.  Med åkerreiner menes små jordstykker som ble brukt
til dyrking av nepe, korn etc. Hvorfor slike åkerreiner er blitt bygget i «stillaser «oppover enkelte bakker er en stor gåte. Når dette skjedde  er ukjent men vi antar i yngre vikingtid, dvs. ca. 1000 år siden.  Det er forsket lite eller ingen ting på åkerreiner av norske arkeologer. 


Leiv Skare var turleder og fagmann.
Det er han som har oppdaget åkerreinene. Takk til  Leiv for en fantastisk kveld. Takk også til Ketil Skare, sønn til Leiv, for gode bidrag. Ketil er arkeolog hos Fylkesmannen i Hedmark.