Allemannsretten – rett til ferdsel i utmarka.

Hedmark Fylkeskommune har i kveld på Tynset avholdt en temasamling ang  Allemannsretten. Møtet var åpent for alle, turforeninger etc var  spesiellt interessert. Styret i AT stilte med 2 representanter.  Foredragsholder var advokat  Marianne Reusch, spesialistpå emnet og doktorgrad i rettsvitenskap. Hun er også redaktør i portalen www.allemannsretten.no, som har mye godt stoff angående temaet.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og sikrer at enhver har rett til å ferdes til fots i naturen (friluftsloven § 2), forutsatt at det ikke finnes andre lovfestede begrensninger eller forbud (friluftsloven § 19). Grunneieren har ikke lov til å stenge utmarka for lovlig ferdsel (friluftsloven § 13 .
I Alvdal  er det overhodet ingen noen form for problemer med Allemannsretten,vi har f.eks. ikke utfordringer med ferdsel i  populære stradsoner og private eiendommer. De fleste reglene om allemannsretten ble lovfestet med friluftsloven i 1957.

Tilrettelatte tiltak som oppkjøring av skiløyper,skilting og fysiske inngrep i naturen omfattes ikke av allemannsretten. Som aktiv turbruker og grunneier er det lurt å lese seg litt opp på feltet, på nevnte portal finner du massevis med representativt stoff.

Allemannsretten  på sitt beste, her på tur i Sølndalen.