Alltid trivelig på Tronsvangen!

Dagens høsttur til Tronsvangen oppunder Tronfjellet og Bergebakksetra foregikk i gode høstfarger med ikke alt for kald trekk fra sør. Det har vel blitt tradisjon etter hvert å besøke en setervang i bygda i høsthalvåret. Eier av den øverste setra på Tronsvangen er gammelordfører Per Arnfinn Bergebakken. Alle vet at Per Arnfinn er svært flink til å huske gammel seterhistorie, noe vi fikk bekreftet igjen i dag. Sammen med søster Gerd Magnhild ble det en koselig ramme på besøket. Brukbart besøk med godt 20 besøkende. Takk til vertskapet for at vi fikk komme.