Alvdal Turforening inngår strategisk samarbeid med Barnas Turlag

Barnas Turlag avd. Alvdal så dagens lys for 3 år siden. Tiltaket har blitt meget positivt mottatt og både unger og foreldre har stor glede av det som tilbys av arrangementer. Barnas Turlag er Den
Norske Turistforening (DNT) og Alvdal Turforening sitt tilbud til barn og barnefamilier i Alvdal. Her vil dere treffe andre barnefamilier og barn kan glede seg med å treffe andre barn som er på tur.


Det sier seg selv at det er den beste løsningen at Barnas Turlag tar hånd om denne aldersgruppen istedenfor at Alvdal Turforening starter med «konkurrende tiltak». Vi har laget egen link øverst på hjemmesiden vår for «Barnas Turlag». Vi vil også vise til de ulike tiltakene gjennom våre nettsider og i våre foldere sommer og vinter.

Vi ønsker alle god tur med BARNAS TURLAG i Alvdal.