Alvdal Turforening støtter Alvdal Friskliv.

Årsmøtet den 23.november vedtok enstemmig å bevilge kr 10.000 til oppstart av Alvdal Friskliv som et engangstilskudd.

Det enstemmige årsmøtet var av den klare oppfatning at tiltaket er kjempebra for Alvdal som sted og et flott supplement til vår virksomhet sommer og vinter. Vi håper at flere kan oppleve gleden ved å komme i bedre form med alle de fordeler det har både for den enkelte og samfunnet som sådan. Det er å håpe at flere brukere kan styrke formen sin og oppdage blant annet vårt tilbud med åpen skistue og massevis med flotte skiløyper med mer.

Vi minner om at medlemmer av Alvdal Turforening får 20% rabatt ved halvårskort og helårskort, se informasjon på vår hjemmeside den 16. november.

Vi ønsker FLEST MULIG til lykke på Alvdal Friskliv.