Alvdal’s første stolpejakt er avsluttet.

Alvdal’s første Stolpejakt er avsluttet 1. november. Tiltaket startet rett for Sankt Hans og ble åpnet av ordføreren vår Johnny Hagen.Stolpejakten er et nytt tiltak i Alvdal som har blitt svært godt mottatt.  Ideen kommer fra Sverige og er laget teknisk av høgskolemiljøet på Gjøvik. Tiltakert blir arrangert mange steder i Norge, totalt er det 3427 stolper via mange arrangører. 3 stk. har tatt alle stolpene! Prosjektet finanseres av Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen. Vi arrangerer sammen med Alvdal Idrettslag, orienteringsgrupppa.  Totalt er det regisrert 431 deltakere iAlvdal. 174 stk har tatt alle stolpene i Alvdal. Samlet er det registrert 7187 stolpebesøk. Mange alvdøler selvsagt er deltakere ,omtrent halvparten er utenbyds eller turister. Vi kan  by på stolpejakten til neste år også, da også på et kart til! Uttrekspremier av alle deltakere vil bli trukket og resultatet publiseres i  vår vinterfolder.  Takk for god innsats til svært mange!