Anskaffelse av ny bilhenger

Bilhenger2012

I lag med samarbeidspartner Alvdal Idrettslag er det investert i ny bilhenger. Behovet for å ha rasjonell, hensiktsmessig og topp utstyr er viktig for driftsoperatør slik at man får benyttet tiden mest mulig effektivt. Om sommeren vil den gå i tjeneste for idrettslaget og for oss i vinterhalvåret. Den gamle store biltralla overføres til Alvdal Brannvesen (Midt Hedmark Brann- og redningsvesen) mot at vår driftsoperatør kan disponere deres ATV til egnet bruk som f.eks. løypetraseer i barmarksesongen.

Bilhengeren er kjøpt hos samarbeidspartner Alvdal  Innkjøpslag AL, som har et stort utvalg i størrelser og prisklasser.