Åpning av sykkelveg Alvdal – Tylldalen

Kl.13.00 i dag skjedde det – åpning av sykkelveg mellom Alvdal til Tylldalen. 12, 8 km er det fra Alvdal stasjon til Hokstadgrenda i Tylldalen. Sykkelvegen går etter Sjulhusvangveien opp fra Alvdal stasjon, deretter på Allmannveien opp til Allmannstua og deretter over til Hokstadkjølen på vestsiden av Tylldalsutsikten (eller Tjørnåsen som alvdølan sier det, i Tylldalen heter det Kinsesåsen). Fra Hokstadkjølen og ned til Nordpåsetra og Tylldalen går det på gode bilveier. 

Åpningen med 20 vitner tilstede var original med saging av ei bjørk. Allmannstua var åpen og det ble en fin opplevelse. Vi tror at sykkel og gangvegen blir blir godt benyttet.