Åpning av turløypa Lomsjødalen rundt.

Palmesøndag kl. 12.00 var det offisiell åpning av turløypa Lomsjødalen  rundt. Arbeidet har pågått over en to års periode med bruk av gravemaskin for planering og rydding av skog med mer. Kostnad på godt kr  60′,  pr. dato er snaue kr  20′ dekket opp av tilskudd fra ulike aktører, overskytende del er foreløpig dekket av turforeningen. Vi sier ikke nei takk til flere bidrag til prosjektet, men det aller viktigste økonomisk for oss er årlige bidrag til medlemskontingent og skiløyper. Turløypa vil bli preparert til vinter- og påskeferier. Ut fra  signaler fra området er tiltaket meget godt mottatt.

Else Helen Lillestrøm fra styret i turforeningen sammen med lokal representant Svein Teje Bakkeng stod for den offisielle åpningen i form av klipping av snor med påfyll av gode ord. Svært vellykket åpning og dag på Lomsjødalen med 80-90 besøkende. Familien Bente Randmæl Kristiansen stod for dagens servering av deilige kaker samt saft og toddy. Inntekten kr 900 ble gitt som bidrag til prosjektet! Tusen takk for bidraget til fellesskapet beste. Vi anmoder om at du tar deg en «prøverunde»  – Lomsjødalen er en av våre vakreste seterdaler!