Årsmøte 2011

aarsmote2011

Årsmøtepapirer følger under.
Dagens vedtekter sier ikke noe om at det er nødvendig å legge ut årsmøtepapirene i forkant av årsmøtedagen, men etter signaler på årsmøtet i fjor har vi bestrevet å få dette til i år. Valgkomiteen legger frem sitt forslag til møtet, alternativt legges ut her 22.nov om kvelden.
Papirutgaver leveres selvsagt ut på årsmøtet. Under sak «Alvdal Friskliv» vil det bli utdelt noe mere materiell under møtet.
Velkommen til årsmøte 2011 Kl.19.00 på Huldra!


Innkalling årsmøte 2011

Årsmelding 2011

Resulatatregnskap 2011

Balanse pr. 30.09.2011

Forslag handlingsplan og kontingent 2012

Forslag nye vedtekter Gunnar Vestby

Forslag til ny formålsparagraf 

Forslag nye vedteker fra styret til årsmøte 2011

Forslag til budsjett 2012

Forslag til vedtak ved Alvdal Friskliv

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2011Rapport fra revisor vedr regnskapet 2011Protokoll årsmøtet 2011