Årsmøte 2014.

Årsmøtet vårt for 2014 er avholdt i kveld på Nordihaugan. Greit årsmøte uten de store sakene, alle saker ble enstemmig vedtatt slik som de ble utlagt til møtet. 19 deltakere medregnet styret tilstede. Alvdal Fotoklubb v/Bjørn Langleite viste flott bilder fra Alvdalsnaturen. Kvelden ble avsluttet med lotteri med mange flotte gevinster, takk til Alvdal Tynset Sport AS og Sparebanken Hedmark som bidragsyter til dette . Årsmøtereferatet og revisor rapport vil foreligge senest her på nettsiden 30. nov. Bilde under: Styret for kommende år! (f.v.  Flaten,Stormoen,Dahlen,Langleite,Lillestrøm,Eggen (ikke tilstede Thoresen))

Årsmøte2014 - styre

Forhåndsomtale:

Årsmøte for 2014 (periode 1. oktober 2013 til 30. september 2014) avholdes tirsdag 25. november kl. 19.00 på Nordihaugan. Se årsmøtepapirer under (alle papirer blir lagt ut her etterhvert):

Årsmøte innkalling  2014

 Revisors beretning blir utlagt senest 30. nov.