Årsmøte 2015 – torsdag 26. november

Årsmøte for 2015  (1. otober  2014 til 30. september 2015) avholdes torsdag 26. oktober kl. 19.00  i Nordihaugan.

Har du tanker og innspill til årsmøte må dette rettes til styret noen dager før møtet.

Siden her vil bli oppdatert med alle prsmøtepapirer fortløpende mot møtet.

Vi håper på et  godt møte til alles beste.

Årsmøte innkalling  2015

Årsmelding 2015 

Handlingsplan og kontinget 2016 – forslag

Regnskap og balanse 2015 

Budsjett 2016  – forslag

Valgkomiteens innstilling til Styret i Alvdal Turforening 2015

Revisorrapport 2015 – signert

Forslag ny løypetrase Firkanten – Sjulhusvangen

Årsmøte2015