Avsluttet kjempeflott vinterferie uke med servering på Savalen.

Vi har hatt en vellykket vinterferieuke.På grunn av stor utfart fra  bygdefolket og besøkende er det viktig å utvide den ordinære virksomheten med oppkjøring av skiløyper i hytte og seterområdene. Vi kunne ha ønsket oss mere snø noen steder,vi får håpe på mere til påske. I dag har vi  prioritert kjøring langsetter sjøkanten på Savalen fra Siviliosen til Sandvika og Finktrøvangen, godt 5 km med veldig flat løype og kjempe gdoe skiforhold. Vi hadde servering i fiskebua til Savalen Fiskeforening i Sandvika med 25 gjester. Takk til Else Helen og Else Marie som  vertskapsdamer. Allmannstua har hatt åpen hver dag fra søndag til søndag i vinterferien, medregnet måneskinnsturen mandag har trafikken vært kjempebra, totalt har vi hatt 740 gjester i løpet av vinterferie uka.

Kjempeflott å gå langsetter Savalen - anbfefales!

Her er det bare å lange ut det en orker - fint å stake.Dagens servering i fiskebua i Sandvika - dagens vertskap i døra  Else Helen Lillestrøm og Else Marie Steien Müller.