Behov for vedlikehold!

En ting er å bygge opp, en helt annen sak er å vedlikeholde. Vi har sett det  i mange år men det er først nå vi har gjort alvor av det: Vedlikehold av våre anlegg. Søndag var vi i Tron og merket opp igjen ruta fra Flattron til Barals grav , totalt lengde 2,8 km. I tillegg har vi tatt ned alle skiltene for å at de skal bli pusset opp igjen. Vi har  flere  hundre skilt som vi må gjøre dette på.  På bildet ser vi ikke ukjente Olav Langleite . Tron var forvørig denne dagen i sin beste blomst med reinroser og fjellsmeller i bøtter og spann.