Benytt deg av grasrotandelen!

Fra 1.mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme hvilket lag eller forening i lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for.  
Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men gis som tilskudd til lokale lag og
foreninger fra Norsk Tipping. Alvdal Turforening er godkjent til å motta tilskudd fra grasrotandelen og vi
håper at du som spiller velger å støtte opp om vårt arbeid ved å knytte opp ditt spillerkort til Alvdal
Turforening. (vårt org.nr: 983987907)

Ordningen gjelder fra 1. mars og når du benytter spillerkortet vil du bli forespurt om du vil gi din støtte
til et lag eller forening. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om lokale lag og foreninger slik at disse
tilskuddene forblir i bygda vår.
Andre lag som er med på ordningen er blant annet vår samarbeidspartner Alvdal Idrettslag og Alvdal Skolekorps. Pr. 2.mai d.å. er det registrert 13 grasrotmottakere i Alvdal.


Vi trenger fortløpende midler til oppkjøring av skiløyper i bygda vår. Midler fra grasrotandelen vil i fremtiden forhåpentligvis gi oss store og stabile faste inntekter!
LYKKE TIL!