Besøk Langodden Natursti og bli med på trekning av gavekort.

Her i Alvdal er vi så heldige at vi ha mange gode natur- og kulturstier. Vi nevner: Tronsvangen Natursti, Olav Gjærvolls fotspor,Baugsberget Natursti,Brandvoll  Folkesti, Sevilla Natursti  (ny 2013) og Langodden Natursti.  Vi har ansvaret for alle sammen med unntak av Sevilla og det er ikke å stikke under en stol at det er krevende å vedlikeholde de ulike stiene. I år har vi  gjort en større jobb med merking og kvisting av Langodden Natursti. Den skal nå være i god stand men trenger besøkende for at stien skal holde seg tydelig. Vi inviterer således alle turgåere å gå stien, ta bilde av  post  6. (geologi – på toppen) og sende det til turforening@alvdal.com med navn og telefonnummer (kun et bilde per familie) og du er med i trekning av 3 gavekort a kr  333. Periode fra lørdag 23. august til og med søndag 7. september. Det ligger  foldere av stien i en plastpose ved post 1. Start og hvordan finner du frem: Kjør ned til Langodden Gard sør for Alvdal ved RV3, så snart du krysser jernbanen tar du til høyre nordover veien i en 1 km – merket!

Vi ønsker god tur i Langodden Natursti.

OBS. Vi ber turgåere være forsiktig ved post  8  – Hulder  – her kan det virkelig spøke.