Biologisk mangfold

Skogeiernes egen interesseorganisasjon Norges Skogeierforbund har som uttalt målt at deres medlemmer skal drive et skogbruk som verner om det biologisk mangfoldet i de norske skoger. Definisjonen av biologisk mangfold er direkte knyttet til antall arter vi finner innenfor et område, sammensetningen og konsentrasjonen av disse.

I samarbeid med skogfaglig i Alvdal Kommune, Anders Jensen har vi i kveld vært ute i skogen for å se på ulike skogstyper, og få faglig og praktisk informasjon. Vi var på tre ulike steder Vestate og fikk studere miljøregistrering i skogen. Dette arbeidet deles inn i 12 ulike kategorier: stående død ved, liggende død ved, rikbarkstrær, trær med hengelav, eldre lauvtresuksjoner, gamle trær, hule lauvtrær, brannflater, rik bakkvegetasjon, bergvegger, leirraviner og bekkeløfter.

Vi besøkte avslutningsvis et lite skog parti som hadde hele 10 ulike arter på et lite område: Furu, gran, lerke, Contura Furu, osp, rogn, selje, bjørk, gråor og hegg.  Været var meget bra, og for de 9-10 fremmøtte ble det en meget interessant og spennende kveld. Tusen takk til Anders Jensen som formidlet litt av sin store kompetanse!