Bli kjent i nærmiljøet.

Vårt nyeste turtilbud er «Bli kjent i nærmiljøet». Dette er korte og lette turer som passer for alle aldre. Vi har god tro på tiltaket og håper dette skal glede mange. Ut fra erfaring fra turbransjen så tør vi påstå at mange faktisk ikke er så veldig kjent i bygda si, ialfall utenfor bilvei. Første kveld gikk turen til Kvebergsberet og Klæhølet. Kort men noe bratt å gå, utsikten er  fenomenal! Godt oppmøte med 20 st. Tusen takk til Brit Iren Stormoen og Else Helen Lillestrøm for ide og regi. Takk også til kveldens kjentmann Inger Pedersen Nesteby. Turene fremover blir slik:

  • 30.mai   Gapahuken på Moan
  • 6.juni     Brandvoldsberget
  • 13.juni   Sjulhusvangen og Heimåsen
  • 20.juni   Storbekktjønna.