Bløt RENNENDE VANN

Vi prøver etter beste evne å sette fokus på mange ulike elementer i nærmiljøet. Kveldens tema «Rennende vann» med fagmann Viggo Houmb fra Alvdal ble en trivelig og informativ sak. Under
hele foredraget til Viggo, som foregikk ved Moan brua sildret det jevnt og trutt ned hele tida. Men det hører vel med til temaet. Viggo omtalte mange temaer innen vann og beslektede saker som er spennende og interessant å vite for oss turfolk. Nytt av året er at NVE (Norges vassdragsvesen) har ansvaret for alt som har med skredfare å gjøre, enten det er snø eller leire. 


8 stk. møtte opp. På bildet ser vi storparten av gjengen ved Moan brua med elva Folla i bakgrunn. Tusen takk til Viggo for god og spennende informasjon. Kaffen på Taverna til slutt smakte fortreffelig!