Den aller viktigste helsesaken.

Verdensdagen for psykisk helse 2017 er blitt avholdt på Allmannstua i dag. Tema i år er «Noe å glede seg over». Helsemessig er dette en svært viktig sak, og som berører oss alle sammen på en eller annen måte. Våre aktivitetstilbud hele året kan være et positivt bidrag i saken. Dette er et tradisjonsarrangement i samarbeid med Alvdal Kommune. Tusen takk til Solvår Hoelset og Mar-Ann Digre som hadde bakt og stod for serveringa, sammen med Ida Stillerud. Alvdal Kommune «sponset» serveringa via sentrale midler. Totalt ble det registrert 40 gjester. Hurra for Arnfinn og Oddbjørn Digre som bar den nye skiltavla fra Firkanten til skistua. Nok en flott turdag registrert !

Mye som skal på plass før vinteren kommer.  Som en del av det store  skiltprosjektet skal det også settes opp informasjonstavler om  hvor skiløypene går.