Den fantastiske BUSTEINEN.

Busteinen i Markbulia (nedre Einnunndalen) ved elva Einunna er en spennende og helt spesiell stein som må besøkes for å forstå hva det er. Under steinen er det et stort rom som 12-14 personer lett kan bruke. Hva den er brukt til er uklart, det er å anta at folk på jakt og fiske brukte steien som et overnattingssted. Kull prøver av bålrester sier at her var det folk allerede ca år 500 – altså over 1500 år siden!! På kveldens tur til BUSTEINEN  for 10 stk krøp lett 9 av oss inn og fikk en skkkelig følelse av kulturminnet. Området består av mange store steinblokker og er ikke lett å finne for ukjente. Vi startet på damkrona av Markbulidammen. Herfra fulgte vi en stedvis meget flott gammel anleggsvei som går et stykke nedover. Hvem som laget veien, hva den er brukt til og hvorfor den plutselig stopper er uklart. På flere steder er det laget høye grunnmurer. Dagens eminente turleder og oppdager av både BUSTEINEN og annleggsveien Leiv Skare, viste oss begge stedene med stor entusiasme. Tusen takk til Leiv for hans kompetanse og stadig nye oppdagelser i skog og mark. Turen ble avsluttet med nydelige kaker og kaffe hos Gunvor og Leif Braseth på Gunnarbu. Her fikk vi høre historier fra setrene og historien bak hyttenavnet Gunnarbu! Takk til Gunvor og Leif og deres gjestfrihet – og gratis servering. Til tross for noe regn på deler av turen var dette en spesiell kveld for naturinteresserte med spennende og ukjent naturobjekter.  Tusen takk til Leiv som kjentmann og turleder. Når årets tursesong skal summeres opp vil kveldens tur komme på  høyt opp på rangeriga og helt sikkert på pallplass! (for PC – se tekst inne i bildene også).

Busteinen - ikke lett å se på avstand , må helt bortill for å se hva dette er for noe.

Anleggsveien fra Markbulidammen og nedover  er et flott kulturminne, mye arbeid er blitt utført med blant annet  grunnmurer.Under busteinen  - Leiv  beretter hvordan  han tror busteien ble brukt.

På anlegggsveien.  I dag delvis grodd igjen, men fin å gå på. Leiv beretter hva han tenker om veien i et historisk perspektiv.Vertskapet på Gunnarbu -  Leif og Gunvor Braseth.  Mye gode historier og ikke minst gode kaker.