Den trivelige og viktige vertskapsrollen.

Vertskap eller ansvarlig for serveringen på skistua Allmannstua eller andre steder hvor vi har servering på søndager eller ved arrangementer sommer eller vinter, er en viktig del av vår virksomhet. Alle turer, korte som lange, har en betydelig merverdi når en kan få  få kjøpt seg en varm solbærtoddy eller en god kaffe med deilig kake. Søndagstur til Allmannstua har blitt en sterk merkevare i Alvdal siden den første Allmannstua ble åpnet i 1988. Allmannstua eller andre serveringssteder tilknyttet løypenettet, øker turgleden for alle og gjør det mye lettere å få folk ut på tur. Selvsagt er det også en viktig inntekskilde for turforeningen og er en del av vår økonomiske ryggrad. Viktig å merke seg er det at pengene som kommer inn fra overskuddet blir brukt til løypeoppkjøring over hele bygda! Har du ikke vært vertskap så anmoder vi om at du prøver det. Det er både sosialt og trivelig, på Allmannstua er alle gjester alltid hyggelige!

Under vinterferien har det i 2 dager vært 3 ungdommer alene som har stått for serveringen på skistua. Ragnhild Bakke (det store bildet) med skolevenninnene Ingrid og Henriette fra Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole, kun idrettslinje , klarte selvsagt  jobben på en glimrende måte. På det lille bildet fra søndag 15. februar på Allmannstua serAllmannstua 2015  A vi alltid
postive Inge og Else Espeland (foran i bildet) og Kirsten Slørstad i sving ( i midten bak) Ettersom det var Fastlavnssøndag ble det blant annet servert skillingsboller. I løpet av godt 3 timer fikk 120  gjester topp servering. Tusen takk til alle vertskap!