Den trivelige vertskapsjobben.

Allmannstua har i et normalår åpent omlag 35 ganger, medregnet høståpent, før snøen kommer. Til dette må vi ha vertskap som kan fyre opp, hente vann, heise flagget, ta imot turfolket og servere sultne gjester. Jobben er givende med hyggelige besøk og ikke minst mange gode samtaler med besøket. Alt av nødvendig utstyr er på skistua, det eneste du må ha med er kaker til serveringa. Du kan også ligge over dagen før serveringa på Allmannstua, vi har seks senger til disposisjon. De aller fleste vakter er besatt i vinter, det er selvsagt mulighet for å være med på opplæring for nye vertskap. Ta kontakt med oss i styret. Allmannstua er viktig for oss økonomisk, ved siden av medlemskontingent er dette en av våre viktigste inntekskilder. Netto overskudd fra serveringa går til oppkjøring av skiløyper over hele bygda! På bildet  Bodil Bomann og Bjørn Langleite
som var dagens vertskap. Godt besøk i dag med 110 navn i boka. Allmannstua skal være et sosialt sted der bygefolket, turister og  hyttefolket møtes og har det hyggelig. Ekstra triveligt er det når små unger tar turen opp og får leke seg i bakkene. Velkommen igjen alle sammen!