Den viktige frivilligheten.

Lørdag 1. mars assisterte vi Savalen Fiskeforening på deres isfiskekonkurranse på Savalen. Etter forespørsel stilte vi med 12 stk. til å være med å organisere tiltaket. Dette var en ren dugnad som vi får betalt kr. 5.000 netto for. Medregnet forberedelser fra dugnadsleder Else Helen Lillestrøm og turforeningslederen har vi brukt 60 timer på jobben. Pengene som vi fikk inn brukes til andelsfinansiering av den nye skiløypa i Lomsjødalen. Tusen takk til alle som bidro og en ekstra takk til Else Helen som kastet se fort rundt og ordnet dugnadsfolk!

Allmannstua var åpent hele 8 dager i vinterferien. Her brukes som kjent dugnadshjelp til serveringen. Totalt ble det brukt 16 personer og 90 timer medregnet organisering. På grunn av dårlig vær var besøket mye mindre enn forventet og vi har fått inn i underkant av kr. 9.000 brutto. Midlene som kommer inn brukes til drift av fellestiltak med hovedvekt på løypekjøring over hele bygda. Tusen takk til alle som stilte opp i vinterferien og for alle andre som tar serveringsjobb på skistua. Totalt blir det utført minst ett årsverk med dugnadsarbeid i vår forening. Bilde: En del av lørdagens mannskap på Savalen.