Den viktige vedlikeholdsarbeidet.

Hvert år brukes det en god del ressurser til opprustning og vedlikehold av skiløypenettet vårt. Det skal både remerkes (elg, bufe og mennesker ødelegger en del stolper og skilt), rydde kratt,kvister og tre, bruer og klopper skal sjekkes samt annet viktig vedlikehold som er helt avgjørende hvis det skal kjøres med snøscooter og løypemaskin. Dette er en del av kostnaden på en halv million kroner som det koster å holde opp 12 mil med skiløyper. Under ser vi det er kjørt grus med traktor og henger til gangbrua ved Høsta og det andre bildet er fra Østkjølen under transport ute i løypene med ATV. Arbeidet er utført av våre eminente driftsoperatør Audun Eggset. Så sant det ikke kommer veldig mye snø vi vi også bruke krattkruser og traktor i noen løyper samt gravemaskin på en par vonde flekker. God tur i skiløypene, husk at det ligger mye arbeide bak før løypemaskin kommer!

Dugnad2014HB