Dette er vår nye drftsoperatør!

Fra 1. november er Audun Eggset ansatt som driftsoperatør og vaktmester for Alvdal Idrettslag og Alvdal Turforening. Audun er formelt ansatt i vår samarbeidspartner Alvdal Idrettslag og leies ut til oss gjennom egen avtale. Vi har de siste årene kjøpt ca. 650 timer årlig. Driftsoperatør er en 100% stilling, i tillegg leies det inn ekstra hjelp i perioder, mye av dette arbeidet utføres av Olav Magne Samuelshaug.

Hovedjobben for oss er løypepreparering med snøscooter og løypemaskin, i tillegg kommer arbeide med vedlikehold av store løypenett på 120 km samt diverse forefallende arbeide. I idrettslaget er det drift og vedlikehold av fotballbanene, Sandeggbakken og mange anlegg og hus som krever sitt året rundt.

Audun er 59 år, sønn av den legendariske skiløperen Hallvard Eggset, rotekte alvdøl og kjenner godt begge organisasjonene gjennom aktivt bruk og som tillitsmann. Vi håper at han kan være hos oss i mange år.

Arve Løkken har jo som kjent vært driftsoperatør og vaktmester siden 1987 men har måtte dessverre trekke seg tilbake på grunn av helsemessige årsaker.

Vi ønsker Audun lykke til i den ny jobben.