Dialogmøte med DNT og andre turforeninger.

Etter invitiasjon fra DNT NØ – Den Norske Turistforening avd Nord-Østerdal – har det i kveld vært avholdt dialogmøte på Tynset mellom DNT og andre turforeninger i Fjellregionen, fra Folldal og Rendalen i sør til Os i nord. Ingen av turforeningene har noe direkte å gjøre med DNT, men det er klare felles interesser, formål og kontaktflater i praktiske arbeidet. DNT er norges klart største frivillige organisasjon og har store ressurser på mange felt. Det er ønske om å ha inntill 2 slike møter hvert år. Noe av dette var kveldene temaer: – felles turkatalog på  nett, – koordinering og felles markedsføring av enkelte arr., -gjennomgående turruter (både vinter og sommer)gjennom hele Fjellregionen , -koordineringsmøte for alle Barnas Turlag og opp mot DNT UNG, – turlederkurs og mulige stordrifts fordeler.  Mye konstruktiv prat og informasjon til alles interesse. DNT vil konkret sy sammen en felles turoversikt gjeldende første halvår – det var det mest konkrete som ble vedtatt.Trivelig og konstruktiv kveld!