Ekspert på gamle ferdselsveier i Alvdal!

Vår fagmann og ekspert på gamle stier og ferdselsveier i Alvdal er Bjørn Olav Langelite (bilde: Bjørn med saks og maling ute i feltarbeide).Bjørn er grunnleggende glad i og elsker gamle stier og ferdselsveier i Alvdal! Han er lommekjent i Alvdal og har opparbeidet seg stor kompetanse på området. Problemet eller utfordringen er at mange stier er i ferd med å gro igjen eller er det allerede. Bjørn har ryddet og merket  mange stier de siste åra og har sålangt gjort en kjempejobb på området. De aller fleste stiene er avmerket på kartet  til UT.NO og du kan via web løsningen her finne ut selv hva som er gjort. Smart fremtidsrettet løsning! Vi i turforeningen trenger din støtte i form av praktisk arbeide med å rydde stier og gamle ferdsesveier – ta kontakt med  Bjørn eller lederen i turforeningen – J.R.Eggen. Vi trenger også hjelp fra deg med å komme med innspill på stier som bør ryddes og merkes før de gror igjen. Det sier seg selv at dette arbeide vil ta lang tid og behovet vil alltid være der. I vår handlingsprogram har temaet stått i  mange år og vil ganske sikkert stå der for kommende år også. Vi håper på mange tilbakemeldinger!