En av våre kulturskatter – Aursjøbekk Kvenna!

Dagens tur til Aursjøbekk Kvenna ble svært vellykket. Trivelig høstvær og 18-19 deltakere gjorde dagen minnerik. Kvenna er en av flere anlegg under Alvdal Museum (andre er Barkald Skole, Husantunet og Lovises Hytte). Tusen takk til tidligere Museums konservator Per Hvamstad for en flott dag og spennende informasjon. Nedenfor har vi satt inn info fra Per:

Kilde: «Kvernhus og oppgangssager» av Einar Steimoeggen, Alvdal Bygdebok.
Kvernstein:  Vågå på 1400t, Selbu hovedleverandør i moderne tid
Typer kverner:  Handkvern, funnet  på Osebergskipet (834) eldste kjente funn ca. år 300 fra Østfold. Vassdreven kvern / Bekkekvern: 1100, 1209 Hovedøya Oslo

Når kom bekkekverna til Alvdal:  Steimoeggen:
48 kvernhus.  Eldste bekkekverna i Alvdal,  1661: 12 kverner ved de eldste gardene: Kveberg, Steien, Sjulhus, Brandvoll: Kvernbekken (Steia og Nyeggen) Tronsåa


Kvernbruk som skatteobjekt: 1775
Oversikt over kverner som svarer avgift i 1770. Alvdal har bare 2 kverner på Strømmen, dessuten Brandsnes (8 i Tolga 7 Wingelens Annex, 3 i Os Dalsbøygdens Annex , fra Narjordet og østover) Betyr det at de andre ikke ble oppgitt eller var for små, det siste er tvilsomt


Aursjøbekken, «siste på skansen» felles kvern for Aursjøbekken og Granviken.
Stokk med årstallet 1842 Tatt ned og satt opp att i hvert fall 2 ganger. På andre sida av bekken var det ei oppgangssag
Kverna restaurert, 1976-78, tatt helt ned, mye nytt tømmer i nederste delen, ny kvernkall og vassrenne, kopi av eksisterende rester. Tømmermann:  Ola Bihaug, finansiering:  Alvdal kommune, Sparebanken Hedmark