En robust 25 åring.

Vi  har i dag markert at Natur- og kulturstien Langodden-Rønningen-Storfjellet er 25 år. Stien eies på papiret av Østkjølen Utmarkslag, det er vi som har hatt drifts- og vedlikeholdsansvaret i alle år. Stien er i god stand, men det er ønskelig at flere bruker stien! Grete Langodden hadde ideen til tiltaket, det ble delvis gitt offentlig støtte. En del av stiens innhold, dyregravene 11 stk totalt, er ved prøver antatt å være 2200 år gammel!! Spennende poster om jernblester,hulder (sagn), geologi,botanikk, kølbotn,,dyregraver og kølmiler. Tusen takk til Grete for  interessant foredrag fir åtte fremmøtte. God fagtur på egenhånd.