En sagende god åpning av stolpejakten.

Varaordfører Mona Murud fikk æren av å åpne Stolpejakten. Hun både sagde en stolpe og scannet stolpe Nr 5 – buske på Plassen skole . 16 fremmøtte fikk både info ark med kart og dagens lovde gave som var en eske med friske pastiller! Vi håper på minst 12000 stolpebesøk i år . ‍Medarrangør er Alvdal Il . O-gruppa. Hedmark fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen sørger for finansieringa av dette gratis tilbudet. På butkkene,Shell, Gjelten Bru Camping, Taverna  og Turistinformasjonen kan du finne infoark som er kjekt å ha.Tiltaket går frem til 1. november. Totalt er det 40 stolper delt på Plassen og Steia   (foto : Alvdal Miv AS -Tore Rasmussen)