Enda bedre å gå til Tylldalsutsikten!

På sommerføre er det litt «småbløtt» for gående og syklende rett innenfor Allmannstua mot grensa til Tylldalen og Tynset Kommune. Våre turvenner i Tylldalen med Terje Redtrøen i spissen har siste dager lagt ut gangbord – se bildet – som gjør det mye lettere å gå og sykle. Ta deg en prøvetur! Tusen takk Terje!

Rett  sør for Allmannstua - i retning  Tylldalsutsikten.