Enda bedre kjent i nærmiljøet – i kveld Hauståsen.

Vi har mange svært nydelige nærområder i alle grender.  De fleste egner seg som flotte og naturlige turområder. Området «Hauståsen» ovenfor mjulhus og Skurlaget er muligens ikke så kjent for folk flest.  Vi har nå fått merket opp sti til den gamle skogsbua, som vil bli restaurert i løpet av året hvis ting går som planlagt. Hauståsen har flott jomfruelig skogsterreng som gjør det trivelig å gå her. I dag har vi gått opp til skogsbua, videre over Hauståsen med kjempeutsikt vestover og ned igjen på sørsiden og tilbake til utgangspunktet i Hauståsen boligfelt. En runde på 4,3 km på for det meste på gode stier.  Litt småregnet i kveld, nydelig gåtemperatur.  9 stk var med, takk til Brit Iren Stormen som turleder og Marian Eggen som guide.