Endelig skiføre!

Så er vi endelig i gang med vintersesongen. Noen av oss har ventet både lenge og vel mens andre synes nok at det er greit at det drøyer så lenge som mulig! 15 cm snø er kommet og det er tråkket med snøscooter både lysløypa på Steimoegga, Gammelsetra og på Østkjølen (se turnytt spalten til høyre). Mange har tatt sesongstart i dag – 30 stk  var innom på Allmannstua for deilig kaffe, saft og kake. Så snart det kommer litt mer snø vil vi selvsagt sette spor og da blir forholdene enda bedre.

Allmannstua er åpen både 18. og 25. november samt fredag 23. november for måneskinnsfarere!

Følg med på oppslag!


På bildet ser vi fra venstre mot  høyre:  Andrine Langleite, Birk Langleite, Severin Skaret Sagplass og Eivind  Thoresen. De prøvde skia for første gang denne vinteren i dag.  Bildet er tatt ved Kvennbekken innenfor sekkfurua ved Sjulhusvangen.