Engasjert årsmøte

Kveldens årsmøte for 2010 (1. okt -09 til 30. sept  -10) var en aktivt og engasjerende kveld for alle de fremmøtte.  32 stk. medregnet styret fant veien, hvilket må sies å være brukbart.  Både
regnskap, årsmelding, handlingsprogram, kontingent og budsjett ble enstemmig vedtatt.


Under innkomne saker var det hele 7 saker. Skøyteløyper, momskompensasjon, ekstern revisor og Alvdal Friskliv var saker fra styret. Fra medlemmene kom det saker på  klimaet vårt, skitrekk ved  Allmannstua og og Alvdal Turforening som turoperatør i global målestokk.  


Årsmøtereferatet finner  du nederst her i artikkelen.


Sentralt i det kommende år blir arbeide med eventull endring av vår formålsparagraf. Se våre vedtekter – ligger nederst til venstre på vår hjemmeside. Kom gjerne med innspill.


De fleste i styret fortsetter. Johan Ragnar Eggen som leder, Arne Helge Dahlen som nestleder, Terje Vedum , Nils Flaten , Solvor Hoelset  – alle som styremedlemmer. Varamenn (damer!):  Else Espeland og  Magnvor Strypet Nilsen.


Møtet ble avsluttet med databilder av Marit Evanger, nettopp kommet hjem fra vår 3 ukers tur i Nepal.

Hun var kjempedyktig og noen deltakere fra 2 ukers turen med avgang 15.november fikk forsmak på sin tur. På bildet ser vi storparten av det gamle styret.

 Referat årsmøte 2010