Er du klar for turorientering på ski?

Vår samarbeidspartner Alvdal Idrettslag ved orienteringsgruppa har gleden av å invitere til skiorientering eller Skijegeren som det også kalles. I tilknytning til skiløypene på Østkjølen er det
lagt ut totalt 15 poster som du
må prøve å finne. De aller fleste ligger like ved skiløypa og noen ligger helt inne i selve skiløypa. Du må tenke deg hvor postene kan ligge ut fra kartet og turen som du tar i skiløypa. Kartet er i målestokk 1:50 000 (1 cm på kartet er 500 meter i terrenget)

Kart + klippekort koster kr. 100,00.
Eventuelt ekstra klippekort koster kr. 50,00 pr. stk.

Selges på Alvdal – Tynset Sport avd. Alvdal eller på Allmannstua.

Prøv deg på skiorientering – vi tror at du blir positivt overrasket!