Et vinter- og vårprogram blir til.

Den turinteresserte kjenner sikkert til at vi utgir to program for våre aktiviteter,et sommer- og høstprogram og et vinter- og vårprogram. I kveld har vi hatt et nytt arbeidsmøte på vinter- og vårprogrammet, og vi er kommet godt i gang med jobben. Det er mye arbeide bak et slikt program, det er mange ting som må sjekkes og koordineres før det kan trykkes. Målsettingen er å få det ferdig til først på nyåret hvis alt går som det skal. DMT Alvdal ved Ingrid Eggset setter grafisk  opp programmet. Hyggelig møte i Kjerreveien 13 på Moan. Vi fikk gjort mye på 2 timer.Deilige  ulekaker fikk vi også. Bilde: Fra venstre: Nils F. ,Johan R.E., Brit S.,Bjørn L. Foto: Else H. L.