Feiring av 5 år med Glåmgardsvegen

Vi har i dag feiret etter beste evne at veien vår mellom Søberg og Paureng er 5 år gammel. Dette var og er et fellesprosjekt med Alvdal Turforening og Strømmen Kretslag. Midt mellom de 2 veiene som ble laget ved Glåmgarden der info tavla står i dag, ble det servert kaffe, saft og deilige kaker. Rolig dag med kun 10 stk. som syklet innom. Tusen takk til Solvår Hoelset som hadde serveringen. På grunn av tekniske årsaker ble ikke dagens bilder brukbare så vi må ta i bruk det gamle bildet fra 2007. Fra v: Kari-Ann Kristiansen (Strømmen Kretslag), Erland Vingelsgard (Strømmen Kretslag), Johan Ragnar Eggen (Alvdal Turforening), Arnfinn Negård  (daværende leder i Hedmark Senterparti)og daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete som åpnet veien med snorklipping.

Glåmgardsvegen blir benyttet på det jevne hele året på ulike fremkomstmidler. Inge Espeland/Espeland Transport AS brøyter veien vinterstid vederlagsfritt til mange sin glede.