Fellesskapets finansiering av skiløyper.

Vår viktigste og største inntektskilde medlemskontingent og/eller støtte til skiløyper, er selve økonomiske grunnlaget for drifting av løypeprepareringsutstyret vårt i et løypenett på 120 kilometer.

Aktive brukere er jevnt over veldig flinke til å bidra til dette fellesskapet, noe vi er svært takknemlig for.

I vinter har vi på våre sosiale medier flere ganger anmodet alle aktive brukere til å bidra til fellesskapet og det har gitt synlige og gode resultater. Likevel anmoder vi fortsatt ALLE aktive brukere av våre skiløyper til å gi et bidrag til fellesskapet. Giroblankett med informasjon ligger her på hjemmesiden vår.

Oppkjøring koster penger, en maskintime koster minst kr  1300  pr. time. Årlig total kostnad er kr  500.000  - en halv million. Foruten å dekke  ordinære driftskostnader må også avskrivninger (verditap på  utstyret) dekkes inn hvert år.