Ferdig med arbeidet på Huståsbua før vinteren

Etter 3 mnd jobbing og 500 timer dugnad avslutter vi jobbinga på denne siden av nyttår på Hauståsbua! Etter åpninga 14 okt har vi nå fått ryddet og brent vrakrester og vedrester – dette var en mye større jobb en vi trodde Spade og kost er hengt opp for rydding på trappa. Til neste år vil vi sette opp en enkel vedskåle og hugge noe for å bedre utsikten. Vi håper at bua blir benyttet for den som vil inn å varme seg! God fornøyelse