Flott minnegave etter Sverre Haugrud sin begravelse.

Sverre Haugrud døde 21.november 86 år gammel og ble begravet ved Egnund kapell fredag 2.desember. Han var oppvokst i Strålsjøåsen og hadde sterke interesser for natur og utmark. Sverre var medlem i Alvdal Turforening gjennom mange år og gledet seg over vår virksomhet både sommer som vinter. Under begravelsen ble det gitt kr 6850 som de etterlatte ønsket skulle godskrives Alvdal Turforening, Allmannstua. Styret har  bestemt at pengene skal brukes til bl.a. ny vimpel og ny komfyr på Allmannstua. Vi sier tusen takk for den storslåtte gaven. Vi lyser fred over Sverre Haugruds minne.  Portrett foto: Hanne Voldseth Haugrud.

Ny vimpel og komfyr vil bli  anskaffet  fra midler etter Sverre Haugrud sin bisettelse.