Flott opplevelse i Sølendet Naturreservat

Etter anmodning i fjor ble det satt opp fellestur til Sølendet Naturreservat. Denne er lokalisert i Brekkebygd i Røros Kommune – det er kun 5 km til riksgrensen til Sverige. Naturreservatet ble opprettet i 1974 og dekker i dag  3064 mål. Sølendet er at av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Omlag halvparten av arealet er slik myr, resten er hovedsakelig skogdekt eng og hei.

Vår omviser Jan Lars Haugom  fra Brekkebygd var meget dyktig fagmann – både på det kulurhistoriske men også botaniske. Vi gikk den lengste trasëen på 3 km og vi fikk en meget godt inntrykk av det vakre slåttelandskapet og det rike plantelivet. Vi fikk se to stk av den meget sjeldne sorten Svartkurle. Denne orkideen er fredet i Sverige.

Turen inneholdt også en besøk  på hytta til Reidun og Ketil Stokdal i Scott hyttegrend. Flott sted med  glimrende utsikt. Takk for god servering Reidun!

Avslutningsvis gikk vi opp til Vauldalshøgda.Her hadde vi megagod utsikt i alle retninger langt inn både i Sverige og  Norge.Avslutningsmiddag på Vauldalen Højfjellshotell.

Dette var en  flott og  interessat dag for kun 5 deltakere.Bildet  er fra post 12  – Midtilaua – dette er en utløe for tørt høy. Takk til  Ketil Stokdal for  glimrende  omvisning i deler av sitt rike!  Vi  håper snart å få komme tilbake til Sølendet Naturreservat og Brekken !