Flotte lange vårdager i vente!

Vi går mot slutten av en rekordlang vintersesong.Siden 1. november har vi preparert skiløyper, vi står sesongen helt ut til påska og enda lenger ved behov! En tør minne turfolket på hvilke skimuligheter vi har nå i vårmånedene. Hele løypenettet vårt på 130 km er oppkjørt, og vi satser på å preppe igjen ved behov til påske. Det er å håpe at vær og snøforhold vil vedvare til etter påsken.

Allmannstua vil være åpent helt frem til 1. påskedag.

Vi har en rekke arrangementer og tiltak utover. Skitur i Rendalsfjella 25. mars, 2 dagers tur til Breisjøseter 1. og 2.april, Rødalen med Gardvikåsen palmesøndag.

Det er servering i gapahuken i Gardvikåsen palmesøndag – ligger ved bilveien. Tur på Svartbekkjølen onsdag i påska,måenskinnstur gjennom Vestfjella tirsdag. Kort sagt; noe for enhver smak. Og ikke minst ; flotte løyper i alle traseer, slik som på bildet – Østkjølen mot Tron. Vi ønsker en god sesongavslutning!