Flotte Tronsvangen med vår og mye fuglekvitter.

Nydelig fuglesafari på Tronsvangen i efta. Med utgangspunkt fra Tronsvangen Seterhotell gjorde vi en liten runde i setergrenda. Fuglelivet er på topp nå i mai måned. Trekkfuglene er selvsagt kommet for lenge siden. I Alvdal er det 40-42 ulike arter hele året. I hekkeperioden og i sommerhalvåret snakker vi om totalt 190 arter. Fagmann var Bjørn Pettersen. Han bor  jo som kjent på Tronsvangen. Bjørn har store kunnskaper om fuglelivet  i Alvdal og det er en stor opplevelse å bli med ham på tur. Her er noen av fuglene vi hørte og så:  jernspurv,Sivspurv,Svarttrost, Buetrost, Bokfink, Kjøttmeis, Duetrost, Svarttrost, Løvsangeren, Gransangeren og Rødvingetrost. Totalt 10 deltakere som hadde en svært trivelig og interessant tur. Turen ble avsluttet med kaffe og ferske kaker i peisestua på Seterhotellet. Tusen takk til Bjørn som delte litt av sin kunnskap med oss og for gratis servering. Vi håper på flere slike turer ved senere anledning!