Folderen er kommet!

Det er nok mange som venter spent på vinter- og vår folderen vår.  Nå er den kommet og skal  være utsendt til alle  husstander i Alvdal  21. januar. Tusen takk til  Smith
Grafisk v/ Helge Ness for godt utført arbeide! Utenbygds medlememmer  har allerede fått den!


Vi håper du finner noe som er interessant og som du vil delta på. Det produseres egen folder for  sommeren og høsten.  Bankgiro ligger faststiftet i midten.  Husk at vår økonomiske ryggrad er og blir en stor og aktiv medlemsmasse!!Du finner selve folderen under arrangementer – bankgiro  med info  under medlemskap!Lykke til og god  tur!