Folla Skiferbrudd – et historisk industri sted.

I samarbeid med Historielaget Fredriks Gave ble det en fantastisk  opplevelse i dag i Folla Skiferbrudd,5 km nord for butikken på Plassen mer eller midt i dagens hovedvei. Kjempevær med 23-24 grader og godt  oppmøte med 41 stk men først og fremst svært godt og interessant forfalt av Kjartan Strypet som jobbet der i 1955-1956. Leif Braseth innledet med å fortelle om gruvehistoria i Alvdal i grove trekk , jfr hans bok  «Drømmen om den store Malmåra». Det var i 1882 at Tobias Steivangen begynte å jobbe med skiferbrudd ived Folla. Han bosatte seg i Steivanglia. Kjartan forfalte også at Fredrik Tronslien var med i en lengre periode fra 1888, det er litt uklart hvor lenge bruddet var i drift etter tusenårsskiftet. I 1933 ble det igjen drift her og den varte mer eller mindre frem til endelig stopp i 1955. Kjartan var inne i drifta de to siste åra, før den tid  jobbet det flere her, kjente profiler som Jarle og Johan Kristiansen, Sigurd Kløvstad og Kristian Kristiansen. Kjartan var født på Egnunn og hadde snakket mye med Magne Mortenson i Sølve, han var høyskoleutdannet fra Trondheim. Det var han som inspirerte Kjartan til å reise til Otta Skiferbrudd for å øke sin kompetanse med å  jobbe i skiferbrudd. Kjartan tok utforderingen og reiste til Otta. Dette var svært lærerikt og sammen med Olav O. Sørhuus og Sverre Haugerud startet de i 1953 friskt opp med ny drift i skiferbruddet. De søkte Alvdal Kommune om kr 2.000 til støtte (iflg. Kjartan styggmye penger den gang) og fikk dette innvilget. Trekløveret satte i gang og leverte mye skifer til både Alvdal og bygdene omkring. Folla skiferen hadde svært god kvalitet og det vokser ikke mose på den. Det er mange tak i Alvdal fortsatt som har skifer fra her, og kvaliteten på den er like god som når den ble tatt ut! Arbeidsdagene var lange og arbeidet svært tungt. Kjartan viste forskjellig utstyr som ble brukt, både skjærebenk med saks og dynamitt  utløsningskasse  med mere.Kjartan hadde spregnings sertifikat og det ble brukt krutt som metode for å få tilgang. De tjente ikke mye penger men hadde til livets opphold så vidt det var. Drømmen om den å finne den store gullåra i skifer  var det som drev dem!  I 1956 fikk den en stor kontrakt med et privat firma med å tak på 400 kvadratmeter, dette betyr omlag 10 000 steiner. De jobbet beinhardt for å dette til i flere måneder og klarte det. De måtte si nei til andre jobber. Dessverre gikk byggefirmaet konkurs og Kjartan med hans folk fikk ikke en krone for jobben. Dette var en skikkelig trøkk og etter samrådning med Olav og Sverre bestemte de seg for å avslutte arbeidet i Folla Skiferbrudd. De synes dette var leit men mente at det fantes andre ting å jobbe med, noe som også skjedde da vi kjenner til at alle tre fikk god jobber etterpå. Dagen etterat de bestemte seg for å slutte leverte de tilbake  totusen som de hadde fått i støtte fra Alvdal Kommune. De skulle ikke skylde noe, sterkt gjort! Tusen takk til  Kjartan  har var råflink til å fortelle om dette industri historiske stedet ved Folla.  Den store gullåra fant de ikke, men den ligger nok der et sted!  (litt tekst inne i bildene , må ha PC, hold musa på!)

Kjartan viser frem diverse  utstyr, her var alt  manuellt beindhardt arbeide.Etterkommere etter Jarle Kristiansen, Kjartan Strypet og Sigurd Kløvstad. Flott at dere møtte opp, fra venstre Svein Egil Kristiansen, Ingrid Strypet med dattera Ylva og helt til høyre Oluf Kløvstad. Flott at dere kom.