Forandringer i skiløypetraseen på Haustdalen

Haustdalen Vel, en nyoppstartet forening i år, har planer om å tilby brøyting av bilveien fra Langsetra og innover Sjølia til hyttene ved Stortjønna.  Det jobbes også konkret og godt med å tilby strøm på hyttene kommende år. Som en konsekvens av vinterbrøytetilbudet må skiløypa legges om. På seinhøsten er nye løypetraseer hugget og ryddet med gravemaskin.

Ny bru over Vissmannsbekken er laget (bilde). Alt gravearbeide er gjort vederlagsfritt av lokale bedrifter, Tronfjell Maskin, Gjermundshaug Anlegg og Bjørn Valråmoen. Det er kjempebra jobbet.

Vi har merket traseen med staur – det er helt nødvendig for å finne frem ved store snømengder.  Det er per dato ikke avklart hyppigheten på løypeprepareringen utover det som har vært kjørt de siste sesongene. Det må også jobbes med finansieringa.

Det blir spennende å prøve nyløypa utpå vinteren.