Forandringer i stien opp til STEN

Magne Enget jobber med nydyrkning av hele skogsteigen sin i Måna. Se vedlagte kart. Stien opp fra vegbommen og hele stien fra Grønli og Måna 3 boligfelt berøres av tiltaket. Avskoging vil skje i første del av juni og  planering med bulldoser utover sommeren. Vi har hatt svært god dialog med Magne og sammen finner vi  gode praktiske løsninger etttersom  rbeidet skrider frem. Det er kjempebra at det satses i jordbruket, utvikling må til!